SSK

SSK
Sosyal Sigortalar Kurumu halk arasında yaygın bilinen adı ile ssk, bireyin doğumundan ölümüne kadar hatta ölümünden sonra bile kanunlar ile belirlenmiş varislerine, hayatları boyunca sosyal hizmet vermek ile yükümlü bir kurum olarak kurulmuştur. Çalışanlar eski çağlardan beri hizmet ettikleri alanlarda ve işyerlerinde meydana gelen iş kazaları, ilerleyen yaşlarda çalışamamaları, gelir elde edilememesi ve ekonomik sıkıntı yaşanması gibi konulardan dolayı her zaman bir sosyal güvenlik ihtiyacı duymaktadır. İş ve meslek kazaları, çalışmayan yakınlarının güvence altına alınması ile sosyal ve sağlık alanında hizmet sağlanması amacıyla  sosyal güvenlik sistemine ihtiyac vardır.

Ülkemizde, 1936 tarihinde Sosyal Sigortalar Kurumunun (SSK) temeli atılmış ise de araya giren 2 inci Dünya Savaşı nedeniyle kanunun tam olarak uygulanması gecikmiştir. Türkiye’de bu yıllarda pek çok emeklilik sandığı oluşmuş ve faaliyet göstermeye başlamıştı. Bu karışıklık ortamında sosyal sigorta kurumları kamu çalışanları, özel sektör çalışanları, tarım çalışanları, kendi nam ve hesabına çalışanlar adı altında farklı kanunlara ve farklı emekli sandıklarına tabii üç ana sigorta kurumu oluşturuldu. 2006 yılına gelindiğinde Sosyal Sigortalar Kurumu diğer bir adı ile ssk , Emekli Sandığı ve Bağ Kur adı altında üç çeşit sigorta kurumu mevcuttu. Sosyal güvenliğin tek bir kurumdan olmak üzere uygulama birliğinin sağlanması amacıyla adı geçen bu üç kurumun tek çatı altında toplanmasına karar verildi.

Ssk, Emekli Sandığı ve Bağ Kur, 20.05.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 5502 Kanunla birleştirilmiş ve Sosyal Güvenlik Kurumu adını almıştır. Bu kanunun amacı hangi sektör çalışanı olursa olsun vatandaşların aynı hizmetlerden yararlanmaları ve sigorta kapsamında ki tüm bireylere eşit haklar verilmesini ve eşit hizmet almaları sğlanmaya çalışılmıştır. İlerleyen ve gelişen teknolojiye de ayak uyduran Sosyal Güvenlik Kurumu (sgk) pek çok hizmeti internet ortamında sağlamaya başlamıştır. Hizmetlerin internet ortamından e- devlet, e-sgk aracılığı ile verilmesi sayesinde Sosyal Sigortalar Kurumu çalışanlarının iş yükünün azaltmasının yanı sıra sigortalı çalışanın işlemlerini en hızlı ve en etkin şekilde gerçekleştirmesine imkân sağlamıştır.

GSS BORÇ SORGULAMA

EMEKLİLİK HESAPLAMA

SGK RAPOR PARASI

HİZMET SORGULAMA

SGK İŞE GİRİŞ

EVDE BAKIM MAAŞI

DOĞUM İZNİ

EMEKLİ İKRAMİYESİ

Genel