GSS – Genel Sağlık Sigortası

GSS – Genel Sağlık Sigortası

GSS beraberinde  bir çok yeni uygulamayıda getirdi.Yapılan yeni reformla 4/a işçiler, 4/b bağkur sigortası olanlar, isteye bağlı sigorta primi ödeyenler, emekli olanlar, dul ve yetim aylığı alanlar, 4/c memurlar, TSK da görevli olan sivil ve askeri elemanlar olmak üzere herkes  genel sağlık sigortası kapsamına girdi.GSS kapsamına alınan, isteğe bağlı sigortalılar haricinde kalanlar bir sosyal güvenlik sistemi içinde yer alıyorlardı.

SGKSSK , Bağkur , Emekli Sandığı kurumları bünyelerindeki kişilere sağlık ve emeklilik hizmetlerini veriyorlardı.Bu kurumların dışında kalan kişilerin her hangi bir güvenceleri bulunmamaktaydı.Bu sebepten dolayı 1992 yılında devlet, yeşil kart uygulamasını hayata geçirmiş ve sosyal güvencesi olmayan, sağlık giderlerini karşılamayan kişilerin giderlerini karşılama yoluna gitmiştir.Yeşil kart, çeşitli aksaklıklar olsada günümüze kadar uygulanmıştır.Ancak bütün bu kuruluşları bir araya getirmek ve sosyal güvenlik sisteminde herkese adil ve eşit hizmet vermek için genel sağlık sigortası yürürlüğe koymuştur.

Buna göre 01/01/2012 tarihinde genel sağlık sigortası uygulanması herkes için zorunlu hale geldi.Bu tarihe kadar yeşil kart uygulamasına devam edildi.Son vizeler bittikten sonra yeşil kartlarda tedavülden kaldırıldı.Daha önceden yeşil kart sahibi olanlar yeni sistemde de giderlerinin devlet tarafından karşılanması için gelir testi yaptırmak zorundadırlar.Gelir testi çerçevesinde gelirleri, asgari ücrettin üçte biri olan 279 tl den az olanların genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılanacak.Ancak gelirleri 279 tl ve üzerinde kalan kişiler primlerini kendileri ödeyerek genel sağlık sigortasından faydalanabileceklerdir.Şu an uygulamadaki asgari ücret 837 tl brüt olarak baz alımıştır.

GSS Primi Ne Kadar Olacak?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi gelirleri 279 tl altın kalanların primleri devlet tarafından ödenecektir.Bu kişilerin dışında kalanherhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan , sigortalı bir işte çalışmayan, herhangi bir aylığı bulunmayan, yani genel sağlık sigortasına bağlı olan kişilerin primleri şu şekildedir;

SGK tarafından yapılan gelir testi sonucunda , tespit edilen ailenin elde ettiği gelirin kişi başına aylık tutarı;

-279 tl’den 837’ye kadar  olan kişiler aylık 33 tl

– Gelirleri 837 TL’den 1.674 TL’ye kadar olan kişiler aylık 100 tl

– Gelirleri 1.674 TL’den fazla olan  kişiler aylık 200 TL

genel sağlık sigortası primi ödemek zorundadırlar.Bu hesağlamalarda asgari ücret brüt 837 tl olarak baz alınmıştır.

Genel sağlık sigortası hakkında daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız.

GSS BORÇ SORGULAMA

EMEKLİLİK HESAPLAMA

SGK RAPOR PARASI

HİZMET SORGULAMA

SGK İŞE GİRİŞ

EVDE BAKIM MAAŞI

DOĞUM İZNİ

EMEKLİ İKRAMİYESİ

Genel